دانلود رایگان


پاورپوینت متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت متغیرهای اندیس دار یا زیرنویس دار

دانلود رایگان پاورپوینت متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 49

قسمتی از پاورپوینت :
دستور اعلام متغیر اندیس دارReal, Dimension(10) :: XCharacter(len = 20), Dimension(50) :: & last_nameآرایه می تواند با یک یا چند بعد معرفی شود. تعداد ابعاد یک آرایه را رتبه (rank) نامند. در مثال فوق رتبه متغیرهای X و last_name برابر یک است.تعداد عناصر یک بعد را extent آن گویند. در متغیر X برابر 10 و در متغیر last_name برابر 50 است.ترکیبی از rank و extent هر آرایه را شکل (shape) آن آرایه نامند. بنابراین دو آرایه دارای یک شکل هستند، اگر رتبه و تعداد عناصر هر بعد آرایه با هم یکسان باشد. به تعداد کل درایه های یک آرایه اندازه (size) آن آرایه گویند. مثال اعلام متغیر اندیس دار، یک بعد و بیش از یک بعدR e a l, D i m e n s i o n(100) :: RR e a l, D i m e n s i o n(10,10) :: SR e a l :: T(10,10)(Integer, Dimension :: L(2,3(Integer, Dimension(5) :: A, B(2,3R e a l, D i m e n s i o n(15) :: XR e a l, D i m e n s i o n(3,5) :: Y, Zبه دو مثال اخیر توجه کنید. متغیر X دارای رتبه یک و متغیرهای Y,Z دارای رتبه دو هستند.اندازه متغیرهای X و Y,Z با هم برابرند.متغیرهای X و Y,Z دارای شکل یکسان نیستند.extent بعد دوم متغیرهای Y,Z برابر 5 است. انواع اندیس هافرم کلی اندیس ها به صورت زیر است.Real,Dimension(lower_bound:upper_bound) :: arrayبه شرط آن که lower_bound <= upper_boundبه مثال های زیر توجه کنید.Real, Dimension(5) :: a1Real, Dimension(-2:2) :: b1Real, Dimension(5:9) :: c1هر سه آرایه دارای شکل (shape) یکسان هستند. زیرا دارای ابعاد و extent برابرند.در حالت کلی تعداد درایه در هر بعد را، می توان با استفاده از رابطه ساده زیر بدست آورد.Extent = upper_bound – lower_bound+1Real, Dimension(-2:2, 0:3)همانطور که ملاحظه می شود هر بعد گستره مربوط به خود را دارد. گستره بعد اول 5 و گستره بعد دوم 4 است. استفاده از عناصر متغیرهای اندیس دار مانند متغیرهای عادیهر درایه از آرایه ای را می توان به صورت یک متغیر معمولی به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.Integer, Dimension(10) :: index
Real, Dimension(3) :: temp
دستورات کاملا درست هستند.Index(10) = 5
Temp(3) = Real(index(1)) / 4.
Write(*,*) 'index(1) =', index(1)


پاورپوینت


متغیر


اندیس دار


زیرنویس دار


پاورپوینت


متغیر


اندیس دار


زیرنویس دار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت درباره کافی نت